Panarama z sajta zabudoŭščyka «Minsk Śviet»

Panarama z sajta zabudoŭščyka «Minsk Śviet»

U čym prablema

Ludzi, jakija kupili kvatery niekalki hod tamu ŭ «Dany» i ŭžo całkam za ich raspłacilisia, nie mohuć ich aformić na siabie. Apłačanaje žyllo dahetul naležyć nie im, a zabudoŭščyku, apisvaje situacyju «Anłajnier».

«U niejki momant mieniedžar «Dana Astry», da jakoha my źviarnulisia pa tłumačeńni, skazaŭ, što my nie adny takija. Maŭlaŭ, jość ludzi, jakija padalisia navat raniej za nas, ale tak i nie atrymali pakul dakumienty», — dzialiłasia z vydańniem žančyna, jakaja trapiła ŭ takuju situacyju. 

«Uvosień minułaha hoda byŭ pryniaty ŭkaz (pieraplecieny ź inšymi zakonami), zhodna ź jakim kampanija z zamiežnym kapitałam (sa śpisu niedružalubnych krain) nie moža prosta tak adčužać svaju ŭłasnaść. Treba zapłacić niemaleńkija adstupnyja — 25% ad rynkavaj cany. Vyklučeńniaŭ ni dla kaho niama. U tym liku dla papularnaha zabudoŭščyka.

Jak vynik, my ŭsie zaviśli. Kudy b ni źviartałasia, adkaz adzin — čakajcie.

Chutka ŭžo budzie paŭhoda, jak ja nie mahu rasparadžacca svajoj kvateraj — ni pradać, ni padaryć, ni navat zdać. Dy i nie maja jana pa dakumientach, a «Dana Astry». Zabudoŭščyk prapanavaŭ skasavać damovu, kali niešta nie zadavalniaje. Ale hrošy viernuć u biełaruskich rublach, pryčym pa tym kursie, što byŭ paŭtara hoda tamu»,

— dzialiłasia z žurnalistami inšaja pakupnica.

Takija prablemy jość u «Minsk Śviecie» i «Majaku Minska».

Pryčyna — va ŭkazie №326, pryniatym u kastryčniku 2023 hoda (jon unios źmieny va ŭkaz №93 ad 2022 hoda). Zhodna ź im, kampanija, dzie jość zamiežny kapitał (ułaśnik z «niedružalubnaj» dziaržavy), nie maje prava bieź śpiecyjalnaha dazvołu ŭrada i ŭznosu ŭ biudžet raspradavać svaju majomaść. Zamiežnyja zabudoŭščyki mohuć pradavać ludziam pabudavanaje žyllo tolki razam z vypłataj 25%-ha ŭniosku. «Dana Astra» maje kiprskich ułaśnikaŭ.

Što kažuć u «Dana Astra»

«Dana Astra» paćvierdziła, što dadatkovaja ŭmova źjaviłasia paśla pryniaćcia ŭkaza Łukašenki.

«Pa najaŭnaj infarmacyi, u ciapierašni čas razhladajecca pytańnie ab źmienie ŭmoŭ dziaržrehistracyi ździełak pa adčužeńni nieruchomaj majomaści i pierachodu prava ŭłasnaści pa dahavorach kupli-prodažu nieruchomaj majomaści ŭ situacyi, jakaja skłałasia. Pryniaćcie rašeńnia pa hetym pytańni čakajecca ŭ bližejšy čas», — adkazaŭ zabudoŭščyk žurnalistam.

Što kažuć ułady

Situacyju prakamientavali ŭ Ministerstvie ekanomiki.

Tam zhadali ŭkaz pra zamiežnyja kampanii i adznačyli, što dazvoły na prodaž majomaści nieabchodna atrymlivać tym ź ich, dzie dola zamiežnaha kapitału bolšaja za 25%. Hety padychod płanujuć zachavać i ŭ dalejšym.

«Adnak, jak pakazała praktyka, dadzienaje patrabavańnie ŭ asobnych vypadkach moža ŭščamlać intaresy našych hramadzian», — zaŭvažaje Minekanomiki.

«U pryvatnaści, pa dziejučych praviłach zamiežny zabudoŭščyk maje prava pieradavać hramadzianam pabudavanaje i apłačanaje imi žyllo vyklučna paśla atrymańnia adpaviednaha dazvołu i vypłaty ŭznosu. Tolki paśla hetaha moža ažyćciaŭlacca dziaržaŭnaja rehistracyja pierachodu prava ŭłasnaści na nieruchomuju majomaść, pravoŭ na jaho i ździełak ź im.

Urad trymaje na kantroli hetaje pytańnie. Ministerstvam ekanomiki padrychtavany prajekt narmatyŭnaha pravavoha akta, pryniaćcie jakoha dazvolić vyrašyć situacyju, jakaja skłałasia. Dakumient znachodzicca ŭ vysokaj stupieni hatoŭnaści», — adznačyŭ namieśnik ministra ekanomiki Uładzimir Navumovič.

Клас
3
Панылы сорам
12
Ха-ха
37
Ого
1
Сумна
2
Абуральна
13